Thần hủy diệt vũ trụ 11 hoảng sợ trước Goku Master Ultra Instinct trong Dragon Ball Super tập 129 - Italy Youtube

Thần hủy diệt vũ trụ 11 hoảng sợ trước Goku Master Ultra Instinct trong Dragon Ball Super tập 129 3 months ago

440, 313 Video Watch

5, 813 Video like  

Thần hủy diệt vũ trụ 11 hoảng sợ trước Goku Master Ultra Instinct trong Dragon Ball Super tập 129 - Italy Youtube

Comments